Feuer- und Rauchschutzabschlüsse
1-flügelige Feuerschutztür mit Festelement
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse

NOVOFERMS PROFILKARMSYSTEM AV STÅL

SÄKERHET OCH KOMFORT BÅDE INNE OCH UTE

Novoferms profilkarmsystem i stål är idealiska komponenter för säkra och samtidigt estetiskt anspråksfulla användningsområden inom området rök- och brandskyddsbarriärer. Tack vare råmaterialets statiska egenskaper är utmärkta tunna strukturer möjliga, med eleganta och smala profiler.
Förutom "Presto RS" för rökskydd och "Fuego light" för brandskyddsanvändning - båda konstruerade för inomhusbruk - erbjuder vi med "Unico" också en profilkonstruktion för konstruktion av ytterdörranläggningar.

Det speciella med detta:
Med sin innovativa termiska separation, som görs helt utan plast, är detta system helt återvinningsbart.

ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR!

Röktäthet enligt DIN 18095

Brandtålighetsklasser T30 (EI2 30) / F30 eller T90 (EI2 90) / F90 enligt DIN 4102

Inbrottsskydd enligt DIN EN V1627 upp till RC3 (WK3), i särskilda utföranden

Rök-/brandskyddsdörrar med ett eller två blad kan kombineras med fasta element i valfri spröjsindelning upp till 4,0 m (F90) resp. 5,0 m (F30) höjd

Dörrstängare, fjärröppare eller till och med nödöppningsfunktioner enligt DIN EN 179 eller DIN EN 1125 kan integreras

Säkerhetsbehov uppfylls på ett professionellt sätt

Hög teknisk funktionalitet

Hög motståndskraft mot extremt långvarig användning i mycket frekventerade områden som tågstationer eller flygplatser

NOVOFERMS PROFILKARMSYSTEM AV STÅL

RÖRKARMSDÖRRAR MED SPECIALUTRUSTNINGAR

MONTERING

MONTERING AV EN RÖRKARMSDÖRR

Se hur monteringen av en rörkarmsdörr går till genom att klicka på klippet på vänster sida. I den här videon visar vi på ett tydligt sätt hur alla steg i monteringen av en NovoFire® T30 (EI2 30) av aluminium går till.

Du hittar en mängd ytterligare klipp/videor på Novoferms YouTube-kanal:

www.youtube.com/user/NovofermVideos