BUFFERTSYSTEM

Olika lastningssituationer behöver olika skyddsbuffertar. Vad kunden behöver är den avgörande faktorn. Vi på Novoferm har ett stort utbud av olika system. För att hjälpa dig hitta rätt har vi fyra olika kriterier.

I princip gäller:
Ju fler stjärnor en modell har för ett visst kriterium, desto högre prestanda har produkten.

GUMMIBUFFERT
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

Skyddsbuffert av nygummi

högkvalitativ nygummiblandning

särskilt slitstark

Fjäderböjning upp till 20 mm

STÅLBUFFERT
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

med invändig gummikärna

Fjäderböjning upp till 80 mm

förslitningsresistent

förzinkad

NOVOLIFT
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

skyddsbuffert med inställbar höjd

inga inskränkningar vid lastning på flyttbara bryggor

Kan användas på många sätt 2D

böjning 250 mm

håller 7-10 gånger längre än gummi

lämpar sig för hög lastningsfrekvens

Nytrex F
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

Skyddsbuffert av Nytrex med god hållfasthet

håller 7-10 gånger längre än gummi

lämpar sig för hög lastningsfrekvens

NOVOSLIDER
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

en genialisk universell lösning

högpresterande plast i signalgul färg

justerbar höjd för främre del

Fjäderböjning upp till 25 mm

håller 7-10 gånger längre än gummi

lämpar sig för hög lastningsfrekvens

NOVOSLIDER L
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

inga inskränkningar vid lastning på flyttbara bryggor

högpresterande plast i signalgul färg

justerbar höjd för främre del

Fjäderböjning upp till 25 mm

håller 7-10 gånger längre än gummi

lämpar sig för hög lastningsfrekvens

PRODUKTBETYG

Byggnadsskydd:
Anger hur väl varje lösning skyddar byggnaden mot skador vid kollision.

Hållbarhet: Anger den relativa hållbarheten vid normal användning.

Fjäderböjning:
Ju större buffertens fjäderböjning är desto bättre skyddas lastbilen och byggnaden från skador.

Life Cycle Cost:
När kostnaderna utvärderas är det inte bara själva materialkostnaderna som räknas med, utan även kostnader för komponenter som måste bytas ut på grund av slitage.

Synlighet:
Synlighet är ett nytt kriterium för utvärdering, det betyder hur synlig bufferten är för lastbilschauffören. Eftersom tidigare produkter alltid var svarta, det gällde buffertar av gummi eller stål, fanns det inget sätt att särskilja dem vad gäller synlighet. I och med utvecklingen av Nytrex-bufferten har detta ändrat sig. Gul som signalfärg ger ett flertal fördelar jämfört med de andra systemen, av den anledningen har vi inkluderat detta kriterium i utvärderingen.

TP = total poäng

Nytrex-delen kan vridas och kan således användas på två sätt.

Nytrex-delen kan vridas och vändas och kan således användas på fyra sätt.

Du hittar ytterligare information om våra buffertsystem i våra produktblad.