Garagen-Sektionaltor in weiß
Industrie-Sektionaltore
Garagen-Sektionaltor in dark grey

Integritetspolicy

Integritetsetesspolicy för Novoferm GmbH / Novoferm Germany GmbH

För kombinerad visning av Novoferm GmbH / Novoferm Germany GmbH

bestående av        

 

www.novoferm.com 

inklusive extranät (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de, www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de samt www.novoferm-extranet.de), nätbutik och handelsplattformen NOVOSALES

 

www.novoferm.de

inklusive extranät (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de, www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de samt www.novoferm-extranet.de), nätbutik och handelsplattformen NOVOSALES

 

och Novoferm-representanternas sidor i länderna

www.novoferm.at - Österrike

inklusive handelsplattformen NOVOSALES Austria

www.novofermalsal.com - Spanien

www.novoferm.dk - Danmark   

www.novoferm.cz - Tjeckien

www.novoferm.gr - Grekland

www.novofermindustrie.be och www.novoferm.be - Belgien

www.novoferm.it - Italien

www.novoferm.pl - Polen

www.novoferm.bg - Bulgarien

www.novoferm.fr - Frankrike

www.novoferm.ch - Schweiz

www.novoferm-romania.ro - Rumänien

www.novoferm.nl - Nederländerna

http://www.novoferm.co.uk - Storbritannien

http://www.novoferm.hu  - Ungern

 

 

Status 2018-05-16

 

Allmänt om datasekretesss

(1) Novoferm GmbH gläder sig över ditt intresse för vår koncern och dess produkter. I egenskap av globalt företag briver Novoferm ett stort antal webbplatser över hela världen. Novoferm GmbH ansvarar för koncernpresentationen för den europeiska företagsgruppen baserat på EU:s grundförordning för skydd av personuppgifter (hädanefter DSGVO). På grund av att företaget har sitt säte i Tyskland baseras de tyska sekretessmyndigheternas behörighet på personuppgiftslagen (hädandefter BDSG).
  

Ansvarig instans är

Novoferm GmbH

Jurisdiktion: Tingsrätten i Coesfeld, HRB 7771

Momsnummer: DE811152143

 

representerat av verkställande direktörer

Dipl.Ing. Rainer Schackmann, ordförande
Dipl.-Kfm. Thomas Hage
Dipl.Ing. Dirk Gößling
 

Personuppgiftsansvarig: Thorsten Werbeck

 

Isselburger Str. 31
D-46459 Rees, TYSKLAND

Tel: (+49) 02850-910-0
Telefax: (+49) 02850-910-646
Internet:

www.novoferm.com (Novoferm Group),

www.novoferm.de (Novoferm Tyskland)

 

(2) Våra representanter i angivna stater ansvarar för att lokala personuppgiftslagar åtlydes. Det åligger samtliga representanter att beakta DSGVO och följande sekretessutlåtande. Personuppgiftsansvarig för respektive representant finns i förfarandeförteckning i slutet av utlåtandet eller i impressum på respektive representantsida.

 

Datasekretess i extranät för registrerade användare

Extranätet på tyska är utformat som en B2B-plattform för våra kommersiella kunder i Tyskland. Extranätets sidor når du via våra nätportaler för återförsäljare www.novoferm-händler.de hantverkare www.novoferm-handwerker.de och arkitekter www.novoferm-architekten.de. Där presenterar vi erbjudanden från Novoterm i Tyskland som uteslutande gäller registrerade kunder med företagssäte i Tyskland. Dina tyska förfrågningar vidarebefordras till Novoferm Vertriebs GmbH, som ansvarar för distributionen i Tyskland. Din registrering och åtkomst till extranätet vilar därför på att du godkänner att dina uppgifter vidarebefordras till Novoferm Vertriebs GmbH. Novoferm Vertriebs GmbH förbinder sig att utan undantag åtlyda följande regler för Novoferm GmbH. Vår personuppgiftsansvarige Thorsten Werbeck ansvara ri enlighet med art. 37 par. 2 DSGVO även för personuppgifter tillhörande Novoferm Vertriebs GmbH.

 

Datasektretess på handelsplattformarna NOVOSALES, NOVOSALES AUSTRIA samt i Novoferm GmbH-nätbutiken för registrerade användare

Samtliga handelsplattformar har även de utformats som rena B2B-plattformar.

För distributionen i Tyskland ansvarar Novoferm Vertriebs GmbH, till vilka dina beställningar på handelsplattformen NOVOSALES vidarebefordras. Din registrering och åtkomst vilar därför på att du godkänner att dina uppgifter vidarebefordras till Novoferm Vertriebs GmbH. Novoferm Vertriebs GmbH förbinder sig att utan undantag åtlyda följande regler för Novoferm GmbH. Vår personuppgiftsansvarige Thorsten Werbeck ansvarar i enlighet med art. 37 par. 2 DSGVO även för personuppgifter tillhörande Novoferm Vertriebs GmbH.

 

Ansvarig instans är

Novoferm Vertriebs GmbH

Jurisdiktion: Tingsrätten i Coesfeld, HRB 12057

Momsnummer: DE 815126260

 

representerat av verkställande direktör

Dipl.Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender

Dipl.Ing., Dipl.-Kfm. Norbert Dyx

 

Personuppgiftsansvarig: Thorsten Werbeck

 

Schüttensteiner Str. 26

D-46419 Isselburg

Tel: (+49) 02850-910-700

Telefax: (+49) 02850-910-646

E-Mail: vertrieb@novoferm.de

 

För distributionen i Österrike ansvarar Novoferm Austria GmbH, till vilka dina beställningar på handelsplattformen NOVOSALES AUSTRIA vidarebefordras. Din registrering och åtkomst vilar därför på att du godkänner att dina uppgifter vidarebefordras till Novoferm Austria GmbH. Novoferm Austria GmbH förbinder sig att utan undantag åtlyda följande regler för Novoferm GmbH.

 

Ansvarig instans är

 

Novoferm Austria GmbH

representerat av verkställande direktör

Herrn Thomas Hage

Herrn Monther Khatib
 

Roter Hof 1/1

A-2000 Stockerau, ÖSTERRIKE

 

Landesgericht Korneuburg FN 235042 a

Momsnr: ATU 56947228

Personuppgiftsansvarig: Thorsten Werbeck

Telefon: (+43)02266/98224

Fax: (+43)02266/9822499

E-Mail: office@novoferm.at

 

Nätbutiken för internationella beställningar samt internbeställningar inom NOVOFERM-koncernen drivs samt säkerställs personuppgiftsmässigt av Novoferm GmbH.

 

 

Vår bearbetning av avtalsdata sker i enlighet med art. 28 DSGVO och § 62 BDSG

(1) För våra servrar i anläggningen i Bautzen samt bearbetningen av avtalsdata (lagring och vidarebefordran till Novoferm och dess distributionspartner) ansvarar på uppdrag av oss företaget itelligence AG, Königsbreede 1, DE-33605 Bielefeld, TYSKLAND.

(2) För webbplatsens server vid anläggningen i Straßburg samt bearbetningen av avtalsdata (lagring och vidarebefordran till Novoferm och dess distributionspartner) ansvarar på uppdrag av oss Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (HRB 731659 AG Stuttgart), representerat av dess verkställande direktör Sven Heib. Vår värdtjänstleverantör lyder även den under de tyska datasekretessbestämmelserna.

(3) Supporten (inklusive reklam), säkerhetsteknisk övervakning samt bedömning av koncernwebbplatsen sker också genom Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (HRB 731659 AG Stuttgart), representerat av dess verkställande direktör Sven Heib. Bedämningen av anonyma eller pseudonymiserade uppgifter som rör våra använder sker baserat på en överenskommelse om bearbetning av avtalsdata i enlighet med art. 28 DSGVO och § 62 BDSG. Även Beyond Media GmbH lyder i egenskap av tjänsteleverantör åt oss de tyska datasekretessbestämmelserna samt även under sekretessplikt.

(4) För tjänsten "Konfigurator", med vilken användare av vissa av våra webbsidor kan konfigurera sina garageportar och vidarebefordra sina konfigurationsdata till sin lokala Novoferm-återförsäljare amt för bearbetningen av avtalsdata (lagring och vidarebefordran till Novoferm och dess återförsäljare) ansvarar AlloTools S.A.  2, Rue Kellermann, F-59100 Roubaix, Frankrike på adressen 140, Quai Du Sartel, F-59100 Roubaix, Frankrike. Datasekretessnivån i EU-medlemsstaten Frankrike motsvarar liksom sin tyska motsvarighet den allmänna dataskyddsförordningen.

(5) Den i § 12 beskrivna tjänsten "Cookie-Bot" är en tjänst som erbjuds av Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058 Köpenhamn, DANMARK. Datasekretessnivån i EU-medlemsstaten Danmark motsvarar liksom sin tyska motsvarighet den allmänna dataskyddsförordningen. Därutöver åligger samtliga Novoferms avtalspartners en i avtal angiven sekretessplikt som innebär att våra partners får använda för oss insamlade och lagrade användaruppgifter uteslutande för de syften som anges i detta datasekretessutlåtande.

(6) Vi beskriver i detalj nedan hur vår gruppnärvaro annonseras och hur vi övervakar vår gruppnärvaro och optimerar den utifrån användarnas intressen.

(7) Beakta också användarvillkoren för de webbsidor du besöker inom ramarna för vår koncernwebbplats, samt även ytterligare anvisningar från våra representanter gällande nationsspecifika, särskilda regler i respektive land där Novoferm finns representerat.

(8) På uppdrag av  Novoferm tormatic GmbH driver vi nätbutiken för registrerade användare av webbplatsen www.tormatic.de baserat på där publicerade användarvillkor samt på datasekretessutlåtandet från Novoferm Tormatic GmbH, vilket i egenskap av bearbetare av avtalsdata åläggs oss såväl juridiskt som avtalsmässigt per art. 28 DSGVO och § 62 BDSG. Åtkomst till användardata sker uteslutande genom uppdragstgivaren. Den vidarebefordran av uppgifter som användaren tillåter sker också baserat på datasekretessbestämmelserna för Novoferm Tormatic GmbH, som finns att läsa på webbsidan www.tormatic.de.

 

 

Våra datasekretessbestämmelser och anvisningar

§ 1:     Anonym användning, säkerhet, anonyma analyser och statistik 

(1) Novoferm tar sina webbplatsbesökares datasekretess på största allvar och ser till att innehålla föreskrifterna i datasekretesslagstiftningen. Nedan informerar vi dig om vilka typer av personuppgifter som vi efterfrågar och sparar, samt hur vi hanterar dessa uppgifter. Personuppgifter (s.k. "personrelaterade data") består av sådan information som möjliggör identifiering av en individ. Till dessa hör i synnerhet namn, adress och telefonnummer, men även den IP-adress din leverantör har tilldelat dig, samt din e-postadress.

(2) Vi anstränger oss för att kunna tillhandahålla de flesta funktioner på våra webbplatser samt våra tjänster anonymt. Eftersom webbsidor konstant måste skyddas och övervakas mot hackers, bots och alla typer av skadlig programvara krävs att användaren åtminstone tillfälligt kan identifieras via användningsförfarandets så kallade metadata. I samband med användning av våra webbplatser registreras därför följande uppgifter, vars lagring uteslutande sker i systemrelaterat och statistiskt syfte: Namnen på visade sidor, använd webbläsare, använt operativsystem och anropande domän, datum och tid för åtkomst, använda sökmotorer. Namn på hämtade filer samt din IP-adress. Samtliga uppgifter rörande användningen, i synnerhet även din IP-adress, raderas så fort som möjligt men senast omedelbart efter det att användningen har avslutats.

(3) Den statistiska utvärderingen av anonyma användaruppgifter, vilka i samband med utvärdering inte längre kan kopplas till din egen person som användare av webbsidorna, hjälper oss att identifiera våra användares vanor i syfte att låta oss utforma vårt utbud på ett mer användarvänligt sätt, samt även att anpassa utbudet efter våra användares önskemål och behov. I syfte att anonymt kunna utvärdera uppgifterna använder vår uppdragstagare analysprogrammet Google Analytics, vars funktioner och vidtagna försiktighetsåtgärder i syfte att hålla användaruppgifterna anonyma beskrivs nedan.

 

§ 2.     Webbanalystjänsten "Google Analytics", OptOut-förfarande kontra Cookie-Bot-förklaring

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies (små textfiler; se äv. nedan § 12), som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatse. Den information som en cookie genererar rörande din användning av webbplatsen överförs som regel till en Google-server i USA och lagras där. Personuppgiftsbestämmelserna i USA motsvarar i nuläget inte i samtliga avseenden de europeiska personuppgiftsbestämmelserna.  

(2) Vi har på denna webbplats aktivera funktionen för anonymiserade IP-adresser. Därigenom förkortar Google din IP-adress inom ramarna för EU:s medlemsländer samt i andra länder som udnertecknat avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan adressen vidarebefordras till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att vidarebefordras till en server i USA för att förkortas där. På uppdrag av denna webbplats operatör kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter samt skapa nya tjänster som berör webbplatsanvändning och internetanvändning visavi webbplatsens operatör. IP-adress som din webbläsare överför inom ramarna för Google Analytics sammankopplas inte med andra data från Google.

(3) Vår uppdragsgivare använder Universal Analytics, den senaste Google Analytics-driftstandard som anpassats till datasekretessnivån i DSGVO, baserat på avtalet om bearbetning av avtalsdata i enlighet med art. 28 DSGVO och § 62 BDSG. Via ett användar-ID möjliggör Universal Analytics exempelvis spårning över flera enheter samt användardefinierade mätvärden och standarder. I enlighet med Universal Analytics användarvillkor, som omfattar samtliga användare, får inga personrelaterade uppgifter skickas till Analytics. Vi har ålagt våra uppdragstagare samt våra medarbetare att strikt beakta användarvillkoren.

(4) Genom användar-ID:t ska en direkt identifiering av enskilda användare omöjliggöras. På grund av programfunktionerna (se ovan) utgör ett användar-ID från Universal Analytics trots allt snarast en onlineidentifiering i enlighet med art. 4 avs. 1 DSGVO, och det utgör därmed ett personleraterat datum.

(5) Vi har därför anvisat våra uppdragstagare och våra medarbetare att varken aktivera användar-ID:t eller skicka personrelaterade uppgifter till Google. (länk till "Metodtips: https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=de).

(6) Naturligtvis placerar Google öven fortsatt ut en cookie. Med hjälp av denna bearbetas information om webbläsartyp, använt operativsystem, hänvisande URL, IP-adress (förkortad/anonymiserad) samt tiden för serverförfrågan. Du kan förhindra att cookien sparas genom att justera motsvarande inställning i din webbläsare - vi vill emellertid upplysa dig om att du i sådant fall kanske inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats i dessas fulla utsträckning. Om du inte vill kompromissa ifråga om användningsmöjligheterna rekommenderar vi att du istället använder den funktion som vi ställer till förfogande vid ditt första besök och som låter dig stänga av analys-cookies (cookie-bot-förfarande i § 12), eller att du utnyttjar din konstant gällande rätt att invända visavi oss.

(7) Därutöver kan du förhindra att den information som cookien genererar och som berör din webbplatsanvändning (inkl. din IP-adress) till Google, samt även att Google bearbetar denna information, genom att hämta och installera den insticksmodul för webbläsare som erbjuds via följande länk: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). För avregistreringsfunktioner (s.k. OptOut-läsningar) måste du emellertid som regel beakta att din webbläsare eller dina "städprogram" med åtkomst till data som berör internetanvändningen inte får ställas in på så sätt att tredjepartleverantörens OptOut-cookies raderas. Ditt beslut i cookie-bot-förfarandet (se § 12) kommer att sparas i 1 års tid - därefter kommer du åter att tillfrågas. Av detta skäl föredrar vi detta tillvägagångssätt

(8) Mer information om hanteringen av användardata i Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de  samt i  http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html  (allmän information rörande Google Analytics och datasekretess).

(9) Här kan du inaktivera Google Analytics:

Här kan du inaktivera Google Analytics

 

 

 

 

 

§ 3 Reklam för vår koncernwebbplats via Google Adwords, remarketing

(1) Google AdWords

(2) Vår webbplats använder Google Conversion-spårning. Om du har nått vår webbplats via en av Google styrd annons, kommer Google Adwords att placera en cookie på din dator. Cookien för conversion-tracking skapas när en användare klickar på en Googlestyrd annons. Dessa cookies slutar gälla efter 30 dagar och har inte som syfte att identifiera någon personligen. Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har slutat gälla kan vi och Google se att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna sida. Varje enskild Google AdWords-kund får en individuell cookie. Cookies kan därmed inte följas via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som hämtats med hjälp av konverterings-cookies syftar till att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har bestämt sig för konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala användarantal som har klickat på deras annons och som vidarebefordrats till en sida som försetts med en tagg för konverteringsspårning. De erhåller emellertid ingen information som gör att enskilda användare kan identifieras.

(3) Om du inte vill delta i spårningen kan du avvisa det skapande av en cookie som krävs för detta – till exempel via webbläsarinställningen som inaktiverar automatiskt skapande av cookies eller ställer in sin webbläsare på så sätt att cookies sedan blockeras av domänen "googleleadservices.com".

(4) Notera att du inte får radera OptOut-cookies så länge du inte vill erhålla en förteckning över mätdata. Om du har raderat samtliga dina cookies i webbläsaren måste du skapa respektive OptOut-cookie på nytt.

(5) Använda Google Remarketing

(6) Denna webbplats använder funktionen Remarketing från Google Inc. Funktionens syfte är att visa intressebaserade reklamannonser för webbplatsbesökare inom Googles annonsnätverk. I webbplatsbesökarens webbläsare sparas en så kallad "cookie" (textfil) som gör de möjligt att känna igen besökaren om denne öppnar webbsidor tillhörande Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan reklamannonser visas för besökaren, vilka avser innehåll som besökaren tidigare öppnat på webbsidor som använder Googles Remarketing-funktion.

(7) Enligt egna uppgifter hämtar Google inga personuppgifter i samband med detta förfarande. Om du trots detta inte vill utnyttja Googles Remarketing-funktion kan du aktivera denna via tillhörande inställningar på http://www.google.com/settings/ads. Du kan även inaktivera användningen av cookies för intresserelaterad reklam via initiativet för reklamnätverk genom att följa anvisningarna på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

§ 4      Facebook Pixel

(1) Inom ramarna för vår koncernwebbplats använder vi med ditt godkännande "Tracking-Pixel" från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") på vissa sidor. Hämtade uppgifter är anonyma för oss och ger alltså igen indikation om användarnas identitet. Uppgifterna sparas och bearbetas emellertid av Facebook, vilket innebär att koppling till respektive användarprofil kan göras samt att Facebook kan använda uppgifterna i egna annonseringssyften i enlighet med Facebooks riktlinjer för uppgiftsanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan göra det möjligt för Facebook samt Facebooks partners att aktivera reklamannonser på och utanför Facebook. I detta syfte kan även en cookie komma att sparas på din dato.

(2) Klicka här om du vill inaktivera reklamen.  https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

§ 5      Använda Google Maps

(1) Vissa sidor på koncernwebbplatsen använder API för Google Maps i syfte att kunna generera grafisk geografisk information. Vid användning av Google Maps hämtar, bearbetar och använder Google även information om besökarnas användning av kartfunktionerna. Mer information om Googles uppgiftsbehandling finns i Googles datasekretessutlåtande. Där kan du även ändra dina personliga inställningar för datasekretess.

(2) Utförliga instruktioner gällande hanteringen av egna uppgifter gällande Google-produkter finns här.

 

§ 6      Inbäddade YouTube-video

Vissa av våra webbsidor har inbäddade YouTube-videor. Operatör för tillhörande insticksmoduler är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en sida med YouTube-insticksmodulen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. I samband med detta erhåller YouTube information om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad med ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att först logga ut från ditt YouTube-konto.

Om en YouTube-video startar använder leverantören cookies som samlar in information om användningen.

Den som har inaktiverat lagring av cookies för Googles annonsprogram behöver heller inte räkna med sådana cookies när han/hon spelar upp YouTube-videor. YouTube sparar emellertid icke-personrelaterad användningsinformation. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

Ytterligare information om datasekretess för "YouTube" finns i leverantörens datasekretessutlåtande på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

§ 7      Sociala insticksmoduler, NOVOFERM-fanpages i sociala medier samt YouTube-kanalen NOVOFERM

(1) På vår webbplats erbjuder möjlighet att använda såkallade "Social Media-knappar". För attr skydda dina uppgifter använder vi lösningen "Shariff" i samband med implementering. Därigenom inkorporeras dessa knappar på webbsidan endast i form av knappar som innehåller en länk till knappleverantörens motsvarande webbsida. Genom att klicka på grafiken vidarebefordras du därmed till respektive leverantörstjänst. Först därefter skickas dina uppgifter till respektive leverantör. Om du inte klickar på grafiken sker inget som helst utbyte mellan dig och leverantörerna av Social Media-knapparna. Information om hämtning och användning av dina uppgifter i sociala nätverk finns i repsektive användningsvillkor för respektive leverantör. Mer information om Shariff-lösningen finns här: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

På vissa sidor på koncernwebbplatsen har Social Media-knappar för följande företag integrerats:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)

XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Tyskland)

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)

 

(2) Novoferm GmbH ansvarar även för hela Novoferm-koncernens fan-sidor i sociala medier. I nuläget underhåller vi våra Facebook-sidor på adressen

 

Vi har slutfört de obligatoriska användningsöverenskommelserna tillsammans med ansvariga plattformsoperatörer.

Om du besöker vår Facebook- eller Instagram-sida och din webbläsare tillåter lagring av cookies, kommer Facebook Ireland att spara information i form av små textfiler (hädanefter "cookies") i din webbläsares minne, och kan sedan hämta denna information när du besöker Facebookplattformen eller en webbsida som inkorporerat Facebook-teknik. Ytterligare information gällande använda cookies, andra webbsidors inkorporerande av dessa cookies samt dessas kontrollmöjligheter i detta avseende finns i Facebook Irelands cookieriktlinjer. En detaljerad översikt över de cookies som Facebook Ireland använder finns i länkade cookieriktlinjer som kan nås genom att klicka på länken "Cookies" under punkten "Varför använder vi cookies?".

Vi vill gärna göra dig uppmärksam på att använda cookies gör det möjligt för Facebook Ireland att förstå din användning även utanför Facebookplattformen (för registrerade användare gäller detta för samtliga enheter). Detta gäller både dem som är registrerade på Facebookplattformen samt dem som inte är registrerade på Facebookplattformen. I synnerhet erhåller Facebook Ireland information om dig om du besöker webbsidor som inkorporerar en "Gilla"-knapp.

Vi vill dessutom gärna göra dig uppmärksam på att vi inte har något som helst inflytande på den personuppgiftsbehandling som Facebook Ireland utför i fråga om cookies. Du kan också besöka vår Facebooksida om du konfigurerar din webbläsare på så sätt att inga cookies från Facebookplattformen sparas. Information om hur du anpassar dina cookieinställningar i din webbläsare finns som regel i hjälpavsnittet i din webbläsare.

Om du har registrerat dig på eller är inloggad på Facebookplattformen och vill undvika att Facebook Ireland kan koppla ditt besök på vår Facebooksida till ditt användarkonto, bör du logga ut från Facebook samt inaktivera funktionen "förbli inloggad", radera de cookies som finns på din enhet samt stänga ner och sedan åter öppna din webbläsare.

Facebook Ireland har försäkrat oss om att inga personrelaterade uppgifter skapade direkt genom cookie-information används för den sidostatistik vi använder.

Vår Facebooksida ger dig möjlighet att reagera på våra inlägg, att kommentera dessa, att själv skapa inlägg samt skicka privata meddelanden till oss. Kontrollera noga vilka personuppgifter du delar med oss via Facebook. Om du vill undvika att Facebook bearbetar personuppgifter som du skickar till oss ber vi dig att kontakta oss på annat sätt.
 

(3) Bedömning av Facebook-fansida

Reglerna för bedömningstjänsten Insight publiceras på webbsidan Riktlinjer för sidor, grupper och evenemang (facebook.com). Information röramnde bedömningstjänsten Insights funktioner publiceras även de på Facebook. I överenskommelsen förpliktar sig Facebook att uppfylla grundläggande åtaganden i GDPR med avseende på bearbetningen av Insights-data:

Facebook Ireland säkerställer att man har en giltig rättslig grund för bearbetningen av den Insights-information som presenteras i Facebook Irelands-datariktlinjer (se under "Vilken är vår rättsliga grund för ). Om inget annat anges i detta Insights-tillägg övertar Facebook Ireland uppfyllandet av åtagandena i GDPR för bearbetningen av Insights-data (bl. a. artikel 12 och 13 DSGVO, artikel 15 till 21 i GDPR, artikel 33 och 34 GDPR). I enlighet med artikel 32 GDPR vidtar Facebook Ireland lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att säkerställa säkerhetne i samband med bearbetning. Detta inkluderar åtgärder som anges i bilagan nedan (denna uppdateras med jämna mellanrum i syfte att till exempel reflektera teknisk utveckling). Lämpliga avtal har upprättats som ålägger samtliga Facebook Ireland-medarbetare som är delaktiga i bearbetningen av Insights-datan att bevara sekretessen kring dessa data.

Vår allmänna datasekretessinformation samt dina rättigheter gäller utan inskränkning även våra fan-sidor på sociala medier. Bearbetningen av Insights-utvärederingarna beskrivs i bearbetningsföreteckningen för Novoferm GmbH för internettjänster (per februari 2021), samt har även samordnats med den sekretessansvarige för Novoferm-koncernen. Bearbetningen används dessutom för att förbättra funktionaliteten hos erbjudna tjänster och sidinnehåll, samt för en enonym statistisk marknadsobservation. På så sätt kan vi förstå rådande preferenser bland en majoritet av våra användare och intressenter för våra produkter, och kan rikta våra erbjuden i enlighet med önskemål och intressen bland våra webbplatsbesökare. En individuell bedömning av användaren sker ej, och i synnerhet förekommer från vår sida ingen profilering av den enskilde användaren.

Vår bearbetning av Insights-informationen vilar därför på arikel 6, avsnitt 1 punkt f) GDPR. Plattformsoperatörens uppgiftsbehandling faller under på dennes ansvarsområde. I den mån personrelaterade uppgifter bearbetas med avseende på vår Facebooksida och endast Facebook har inflytande över bearbetningens syfte och medel, bär Facebook Ireland Limited (hädanefter "Facebook Ireland"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IRLAND ensamt ansvaret för bearbetningen. Information om personuppgiftsskydd för Facebook Ireland finns på webbsidan Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) | Facebook for Business.
 

(4) Bedömning av Instagram-Business-profil

Vi har utformat vår Instagramsida som en Business-profil och använder även här den anonyma sidstatistik som Facebook Ireland tillhandahåller ("Instagram Insights"), vilken ger oss information om besökarna på vår Instagramsida samt deras interaktioner med vår Instagramsida och dess innehåll. Från vår sida har vi inget som helst inflytande över medel för samt syfte med bearbetningen av händelseuppgifter som syftar till att skapa sidstatistik. Statistiken innehåller följande information: Räckvidd, sidvisningar, vistelsetid, interaktioner som exempelvis inlägg med "Gilla"-markering, kommentarer eller delar av inlägg, demografisdk information samt användarens position. Vi använder denna information för att kunna avläsa intresset för det tillhandahållna innehållet och våra produkter. Att därur identifiera de enskilda användare som utlöst dessa händelser är inte möjligt för oss.

Bearbetningen av Insights-utvärederingarna beskrivs i bearbetningsföreteckningen för Novoferm GmbH för internettjänster (per februari 2021), samt har även samordnats med den sekretessansvarige för Novoferm-koncernen. Bearbetningen används dessutom för att förbättra funktionaliteten hos erbjudna tjänster och sidinnehåll, samt för en enonym statistisk marknadsobservation. På så sätt kan vi förstå rådande preferenser bland en majoritet av våra användare och intressenter för våra produkter, och kan rikta våra erbjuden i enlighet med önskemål och intressen bland våra webbplatsbesökare. En individuell bedömning av användaren sker ej, och i synnerhet förekommer från vår sida ingen profilering av den enskilde användaren.

Vår bearbetning av Insights-informationen vilar därför på arikel 6, avsnitt 1 punkt f) GDPR. Plattformsoperatörens uppgiftsbehandling faller under på dennes ansvarsområde. I den mån personrelaterade uppgifter bearbetas med avseende på vår Facebooksida och endast Facebook har inflytande över bearbetningens syfte och medel, bär Facebook Ireland Limited (hädanefter "Facebook Ireland"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IRLAND ensamt ansvaret för bearbetningen. Information om personuppgiftsskydd för Facebook Ireland finns på webbsidan  Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) | Facebook for Business.
  

(5) Bedömning av YouTube-kanal

Novoferm GmbH använder en YouTube-kanal tillhörande Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, IRLAND. Notera att du använder erbjuden YouTube-kanal och dess funktioner på egen risk. Detta gäller särskilt användningen av funktionen "Diskussion". Information vilken sorts information som Google bearbetar som i vilka syften denna information används finns i Googles datasekretessutlåtande: Datasekretessutlåtande – Datasekretessutlåtande och användningsvillkor – Google

Novoferm GmbH har ingen som helst inverkan på typ eller storlek på den data som Google bearbetar, på bearbetningens typ eller användning, samt heller inte på vidarebefordran av datan till tredje part. Man har i detta avseende heller inga effektiva kontrollmöjligheter. I och med användningen av Google samlar Google in dina personuppgifter för att sedan överföra, lagra, publicera och använda dessa. I samband med detta överförs, sparas och används dina personuppgifter också oberoende av din adress i USA, på Irland samt alla andra länder i vilka Google bedriver verksamhet. Informationen överförs till företag knutna till Google samt till andra pålitliga företag och personer, vilka bearbetar detta på Googles uppdrag. Google bearbetar härvid för det första de uppgifter du själv frivilligt har angett, exempelvis namn och användarnamn, e-postadress och telefonnummer. Google kommer även att bearbeta den information som du genererar i samband med din användning av tjänsterna, som du överför eller fått av andra. Till denna information hör exempelvis foton och videor som du sparar, dokument och tabeller som du skapar samt kommentarer som du lämnar gällande YouTube-videor.

För det andra utvärderar Google emellertid också de innehåll du deler med avseende på vilka teman som intresserar dig, sparar och bearbetar konfidentiella nyheter som du skickar direkt till andra användare samt kan med hjälp av GPS-information utläsa information om trådlösa nätverk eller din IP-adress i syfte att kunna skicka reklam eller andra innehåll till dig.

Slutligen erhåller Google öven information när du t. ex. visar innehåll, även om du inte har skapat ett konto. Dessa så kallade "logg-data" kan avse IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, information om tidigare besökt webbplats samt av dig visade sidor, din plats, din mobiloperatör, av dig nyttjad enhet (inklusive enhets-ID och användnings-ID), av dig använda sökord samt cookieinformation. Möjligheter att inskränka bearbetningen av dina uppgifter finns bland de allmänna inställningarna för ditt Google-konto. Utöver dessa verktyg erbjuder

Google även sekretessinställningar för YouTube.

Den anonyma statistiska bedömningen sker via den redan ovan beskrivna tjänsten "Google Analytics". Bearbetningen av Google Insights-utvärderingarna beskrivs i bearbetningsföreteckningen för Novoferm GmbH för internettjänster (per februari 2021), samt har även samordnats med den sekretessansvarige för Novoferm-koncernen. Bearbetningen används uteslutande för att förbättra funktionaliteten hos erbjudna tjänster och streaminginnehåll, samt för en enonym statistisk marknadsobservation. På så sätt kan vi förstå rådande preferenser bland en majoritet av våra användare och intressenter för våra tjänster och produkter, och kan rikta våra erbjuden i enlighet med önskemål och intressen bland våra kanalbesökare. En individuell bedömning av användaren sker ej, och i synnerhet förekommer från vår sida ingen profilering av den enskilde användaren.

Vår bearbetning av Google Analytics-informationen vilar därför på arikel 6, avsnitt 1 punkt f) GDPR

 

§ 8      Hotjar

(1) På vissa webbplatser inom vår koncernrepresentation erbjuder vi webbanalystjänsten Hotjar från Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med säte på Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, MALTA, telefonnummer i Europa: +1 (855) 464-6788). Datasekretessnivån i EU-medlemsstaten Malta motsvarar liksom sin tyska motsvarighet den allmänna dataskyddsförordningen.

(2) Med hjälp av detta verktyg kan slutsatser dras rörande rörelsemönster på de webbplatser där Hotjar används (s.k. "Heatmaps"). Därigenom kan man exempelvis se hur långt användarna rullar samt vilka knappar som användar klickar på, samt hur ofta. Vidare gör verktyget det möjligt att hämta feedback direkt från webbplatsens användare. På så sätt erhåller vi värdefull information som låter oss utforma våra webbplatser ännu snabbare och mer kundvänligt.

(3) När vi använder detta verktyg ser vi i synnerhet till att skydda dina personuppgifter. För att kunna skapa vår webbplats kan vi därför endast utröna vilka knappar användaren klickar på, hur muspekaren rör sig, hur långt skärmbilden rullas, storleken på enhetens bildskärm, enhetstyp och webbläsarinformation, geografisk ståndpunkt (endast land) samt föredraget språk. De områden på webbplatsen som visar dina eller tredje parts personuppgifter döljs automatiskt av Hotjar och kan därmed aldrig spåras.

(4) Genom ett "spåra inte-sidhuvud" ger Hotjar alla användare möjlighet att förhindra att verktyget Hotjar används så att inga uppgifter om besöken på respektive webbplats registreras. Detta är en inställning som stöds av de senaste verionerna av samtliga standardwebbläsare. I detta syfte skickar din webbläsare en förfrågan till Hotjar, med en instruktion att inaktivera spårningen för respektive användare. Om du använder våra webbplatser med olika webbläsare/datorer måste du installera "spåra inte-sidhuvudet" för samtliga dessa webbläsare/datorer.

(5) Ytterligare information om leverantörens personuppgiftsskydd finns på dessa webbsidor. Datasekretessutlåtandet på engelska finns på https://www.hotjar.com/privacy. Använda cookies och dessas löptid beskrivs på https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. Du kan stänga av spårningen via Hotjar via tillhandahållen OptOut-funktion https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

 

§ 9      Använda reCAPTCHA

(1) I syfte att skydda inmatningsformulär på vår koncernwebbplats sidor använder vi tjänsten "reCATCHA" från Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hädanefter "Google" ein. Genom att använda denna tjänst kan man se om en inmatning har utförts av en människa eller av en maskin.

(2) Vad vi vet överförs hänvisande URL, IP-adress, beteendet hos webbplatsens besökare, information om operativsystem, webbläsare och vistelsetid, cookies, visningsanvisningar och skript, användarens inmatningsbeteende och musrörelser i "reCAPTCHA"-kryssrutan till "Google".

(3) Den IP-adress som överförs inom ramarna för "reCAPTCHA" kommer inte att sammanföras med andra Google-datar, detta såvida du inte är inloggad på ditt Google-konto när du använder "reCAPTCHA"-insticksmodulen. Om du vill förhindra att Google överför och lagrar data som berör dig och ditt beteende på vår webbplats måste du logga ut från "Google", och detta innan du besöker vår sida eller använder reCAPTCHA.

(4) Användningen av den information som inhämtats via tjänsten "reCAPTCHA"  sker i enlighet med Googles användningsvillkorn https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

§ 10    Hämta och lagra personrelaterade uppgifter

Mer omfattande personrelaterade uppgifter hämtas enbart om du ställer dessa till vårt förfogande frivilligt, till exempel inom ramarna för en förfrågan eller din registrering.

(2) Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär kommer information som du anger att sparas i syfte att kunna bearbeta din förfrågan, samt för eventuella följdfrågor. Personuppgifterna sparas alltid inom ramarna för det medgivande du har gett. Du har när som helst möjlighet att återkalla ett medgivande.

(3) Vi följer alltid gällande juridiska föreskrifter när vi bearbetar data (t.ex. hämtning, bearbetning och överföring). Nedanstående förklaring ger dig en överblick över de typer av data som hämtas, på vilka sätt dessa data används och vidarebefordras, vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar i syfte att skydda dina uppgifter, samt hur du erhåller information om de uppgifter vi har erhållit.

(4) När du registrerar dig för att använda våra anpassade tjänster hämtas ytterligare ett antal personuppgifter, till exempel namn, adress, kontakt- och kommunikationsinformation som exempelvis telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss har du åtkomst till innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har dessutom möjlighet att vid behov när som helst själv kunna ändra eller redigera de uppgifter som angetts i samband med registrering. Du kan givetvis alltid erhålla information från oss som berör den personliga information som vi har sparat om dig. Om så önskas korrigerar eller raderar vi dessa givetvis också, såvida inga juridiska lagringsskyldigheter förhindrar detta.

(5) I dataekonomiskt syfte hämtas endast de uppgifter som krävs för att vi ska kunna besvara din förfrågan, utföra beställningar (t.ex. ditt fullständiga namn eller din fullständiga företagsbeteckning samt den eller de representationsberättigade personen/personerna, din e-postadress, ev. redan befintligt kundnummer samt din leverans- och fakturaadress). Dessutom måste du välja ett användarnamn samt ett lösenord i samband med registrering - båda dessa möjliggör en enkel inloggning utan att åter behöva ange inloggningsuppgifterna. De uppgifter du anger sparar vi i syfte att kunna skapa ett kundkonto.

(6) Vi bearbetar data från andra källor om du redan har ett kundkonto hos oss eller våra distributionspartners eller representanter. Uppgifterna i din förfrågan eller dina begärda data läggs sedan till på ditt kundkonto. Ved nye kunder og kommersielle kunder kan kredittverdighetsdata fra våre kommersielle kredittforsikringsselskaper samles inn og legges til kundekontoen når kontrakten igangsettes.

 

§ 11    Nyhetsbrev

(1) I egenskap av registrerad användare av våra B2B-plattformar kan du registrera dig för vår tjänst för nyhetsbrev via e-post. I sådant fall måste vi hämta och lagra din e-postadress. Vi använder din adress uteslutande för att via e-post skicka nyhetsbrev som informerar dig om aktuella erbjudanden. Det kan också hända att abonnenter informeras via e-post om händelser som är relevanta för tjänsten eller registreringen (exempelvis ändringar i erbjudandet om nyhetsbrev eller tekniska begivenheter).

(2) För en giltig registrering krävs en giltig e-postadress. Vi använder "Double-OptIn"-förfarandet i syfte att säkerställa att en registrering verkligen sker genom innehavaren till en e-postadress. Härvid protokollför vi beställningen på nyhetsbrevet, skickandet av ett bekräftelsemeddelande via e-post samt att däri begärt svar verkligen anländer. Inga ytterligare uppgifter hämtas. Uppgifterna används uteslutande för försändelsen av nyhetsbrevet och vidarebefordras ej till tredje part.

(3) Du kan när som helst återkalla lagringen av dina personuppgifter och dessas användning för försändelsen av nyhetsbrev. Tillhörande låänk finns i respektive nyhetsbrev. Du kan dessutom när som helst avregistrera dig direkt på denna webbplats genom att klicka på fältet "Avregistrera nyhetsbrev" i vårt interneterbjudande eller genom att meddela oss ditt önskemål via den kontaktmöjlighet som anges i slutet av dessa datasekretessanvisningar. I detta fall raderas dina uppgifter.

 

§ 12    Cookies

(1) Denna webbsida använder cookies. Cookies är små textfiler som en webbserver överför till din hårddisk. Därigenom erhåller vi automatiskt specifika uppgifter (exempelvis IP-adress, använd webbläsare, använt operativsystem) om din dator och din internetanslutning.

(2) Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till din dator. Med hjälp av den information som finns i cookies kan vi underlätta din navigering och möjliggöra att våra webbsidor visas på rätt sätt.

(3) Under inga som helst omständigheter kommer de data vi hämtar på detta sätt kommer att vidarebefordras till tredje part eller en anslutning till personrelaterade uppgifter att upprättas utan ditt medgivande.

(4) Givetvis kan du även öppna vår webbplats utan att använda cookies. Du kan förhindra användningen av cookies genom att blockera dem i webbläsarens inställningar. Du kan då se åtminstone den övervägande delen av dessa sidor precis som tidigare. Notera att enskilda funktioner på vår webbplats samt inom ramarna för de tjänster du får åtkomst till i extranätet genom din registrering och inloggning samt anslutna handelsplattformar inte kommer att fungera om du inaktiverar användningen av cookies.

(5) Cookies har olika funktioner. Vissa cookies krävs för specifika funktioner eller tjänster på våra webbsidor, till exempel för att avvärja attacker mot dessa eller för att identifiera dig som registrerad användare på vårt extranät eller en av våra handelsplattformar. Utan erforderliga cookies kan relaterade funktioner och tjänster inte användas - istället för önskad funktion erhåller du istället felmeddelanden eller anvisningar. Ett medgivande som ej gjorts eller som har återkallats kan alltid korrigeras eller upprepas genom att åter häva spärren för respektive cookie och uppdatera webbsidan, eller också genom att uppdatera webbsidan i din webbläsare.

(6) I syfte att underlätta din hantering av cookies på våra webbsidor har vi implementerat en utökad banner med cookieanvisningar, "Cookie-Bot", och hänvisar i detta avseende till nedanstående instruktioner. Cookie-Bot är en tjänst som erbjuds av Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058 Köpenhamn, DANMARK. De cookies som krävs för funktionerna på webbsidorna samt i erbjudna tjänster är förinställda. Klicka på "OK"-knappen i bannern och ge ditt medgivande för förinställda cookies, ett medgivande du kan återkalla när som helst.

(7) I tjänstens cookielista förklaras ytterligare funktionsgrupper och ytterligare funktioner hos integrerade cookies, och löptiden (fristen) för de cookies som automatiskt förlorar sin verkan när löptiden löper ut. Du kan inaktivera dina cookies enskilt eller i funktionsgrupper. Notera att cookies även har funktioner som visserligen inte absolut krävs, men som ändå kan lagra sina användarvanor och preferenser. Ett exempel på detta är ditt val av en viss språkversion i ett tvåspråkigt land. I syfte att möjliggöra sedvanlig användning är Cookie-boten förinställd på så sätt att du måste avlägsna den gröna bocken i översiktslistan för att kunna begränsa ditt medgivande på motsvarande sätt. Om du även låter oss använda statistik (analys-cookies) och anpassad reklam (spårnings- och profilerings-cookies) kan vi på sedvanligt sätt informera dig individuellt, påminna dig om innehåll du redan visat samt optimera våra webbsidor baserat på en anonym analys av ditt användarbeteende på våra sidor och plattformar och i våra tjänster. Vi vill tacka alla användare som på detta sätt hjälper oss att konstant förbättras.

(8) De cookies vi använder är

Fel: Domänen  WWW.NOVOFERM.DE är inte berättigad att visa cookieutlåtandet för domängrupps-ID c11c0ae7-5f5c-4b90-aa1d-b0b01cc34a4c. Lägg till den i domängruppen i Cookiebot-redigeraren för att godkänna domänen.

§ 13   Säkerhetsanvisningar

(1) Vi har vidtagit ett stort antal säkerhetsåtgärder i syfte att skydda personrelaterad information i adekvat utsträckning.

(2) Våra databaser skyddas av fysiska och tekniska åtgärder samt förfarandeåtgärder som begränsar tillgången till information till särskilt behöriga personer i enlighet med datasekretessutlåtandet. Vårt informationssystem finns bakom en programvarubrandvägg i syfte att förhindra att andra nätverk med internetanslutning får åtkomst till det. Endast anställda som är i behov av informationen i syfte att utföra en särskild uppgift får åtkomst till personrelaterad information. Våra medarbetare har utbildats inom säkerhet och datasekretessmetoder. Samtliga våra medarbetare och alla tredje parter som varit delaktiga i databearbetningen måste följa tysk sekretesslag samt hantera personrelaterad information på ett ansvarsfullt sätt.

(3) Om personrelaterad information hämtas från våra webbsidor sker överföringen krypterat med hjälp av branschstandarden "Secure-Socket-Layer"(SSL)-teknik via.

(4) Du bör aldrig dela med dig av lösenordet som ger dig åtkomst till våra webbsidor till tredje part, och du bör också regelbundet ändra detta lösenord.. När du lämnar våra sidor bör du aktivera utloggningen och stänga ner din webbläsare, detta i syfte att förhindra att icke-behöriga användare får åtkomst till ditt användarkonto.

(5) ) I samband med kommunikation via e-post kan vi ej garantera fullständig datasäkerhet.

 

§ 14   Användning, vidarebefordran samt radering av personrelaterade uppgifter

(1) De personrelaterade uppgifter som du ställer till förfogande använder vi för att besvara dina förfrågningar, för att genomföra din beställning, för att säkerställa kreditvärdigheten samt för den tekniska administreringen av webbsidorna.

(2) Vidarebefordran av dina personrelaterade uppgifter till tredje part sker endast om vidarebefordran krävs i syfte att uppfylla att avtal, eller om du gett ditt uttryckliga tillstånd till det.

(3) Vi utesluter vidare inte att vi kan komma att överföra anonyma användardata i marknadsforskningssyfte. Härvid är en identifiering av enskilda användare utesluten (se ovan).

(4) Vi vill gärna göra dig uppmärksam på att vi i enskilda fall och på ansvarig myndighets uppmaning är såväl berättigade som skyldiga att lämna ut information i den mån detta

 • tjänar rättsliga åtgärder,
 • syftar till att hjälpa polismyndigheterna i respektive delstat att avvärja fara,
 • syftar till att hjälpa författningsskyddet inom förbundsstat, delstat, underrättelsetjänst och militär underrättelsetjänst att uppfylla de juridiska uppgifter som ålagts dem
 • samt som krävs i syfte att implementera rätten till immateriell egendom.

 
(5) För webbsidesbesökaren sker raderandet av användaruppgifterna automatiskt när användaren lämnar sidan. Löptiden för cookies beskrivs i detalj i § 12. Informationen rörande en förfrågan raderas när följdkorrespondensen har avklarats, men senast sex månader efter det att det sista av användaren obesvarade meddelandet har skickats. Informationen i ett konkret erbjudande raderas antingen av användaren själv eller baserat på dennes uttryckliga önskemål, dock senast tre år efter det att erbjudandet skapats. Raderingen av avtalsdata sker sedan avtalsförhållandet har avvecklats i sin helhet, i synnerhet sedan tidsperioderna för garanti eller ansvarsskyldighet har löpt ut. För tillverkare av säkerhetsrelevanta byggprodukter kan dessa perioder vara i upp till 10 år efter det att produkterna har levererats eller avtalsuppgiften antagits. Vår datasekretessansvarige besvarar följdfrågor rörande raderingskonceptet.

 

§ 15    Dina datasekretessrättigheter

(1) Du har rätt till information i enlighet med art. 15 GDPR, rätten till korrigering i enlighet med art. 16 GDPR, rätten till radering i enlighet med art. 17 GDPR, rätten till begränsning av bearbetningen i enlighet med art. 18 GDPR, samt rätten till dataöverföring i enlighet med art. 20 GDPR. I samband med informations- och raderingsrätten måste dessutom §§ 34 och 35 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Därutöver finns en rätt till klagomål hos en datasekretessmyndighet (art. 77 GDPR och § 19 BDSG).
(2) Du har rätt att när som helst få information om de personrelaterade uppgifter som finns lagrade hos oss. Du äger även rätt till korrigering, spärrning samt - frånsett ovan beskrivna datalagring i affärsavvecklingssyfte - radering av dina personrelaterade uppgifter. Du kan alltid kontakta vår datasekretessansvarige Thorsten Werbeck (thorsten.werbeck@novoferm.de) eller datasekretessansvarig för din representant om du har frågor som berör datasekretess.

(3) För att en dataspärr alltid ska kunna beaktas måste dessa data i kontrollsyfte lagras i en låst fil. Du kan også be om sletting av dataene, forutsatt at det ikke er noen juridisk arkiveringsplikt. Om ett sådant krav föreligger spärrar vi på din begäran dina uppgifter.

(4) Du kan genomföra ändringar eller återkalla ett medgivande genom att skicka motsvarande meddelande till oss med framtida verkan. Detta återkallande kan ske när som helst, helt fritt samt utan att ange skäl. I detta syfte kan du använda alla ovan angivna adress- och kontaktuppgifter till Novoferm (inklusive distributionspartners och representanter). När du tar kontakt ber vi dig att inkludera ditt medgivande till vidarebefordran till för dig ansvarig instans.

 

§ 16    Ändringar i våra datasekretessbestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att av och till anpassa detta datasekretessutlåtande så att det konstant motsvarar gällande juridiska krav, samt i syfte att inkorporerar ändringar i våra tjänster i datasekretessförklaringen, t.ex. i samband med införandet av nya tjänster eller funktioner. Den nya datasekretessförklaringen gäller sedan för ditt nästa besök.

 

§ 17    Rätt till invändningar

(1) Du äger rätt att, av skäl baserade på din specifika situation

 • som användare av webbplatsen,
 • som intressent efter kontakt med oss, våra distributionspartners eller representanter,
 • som registrerad användare i extranätet eller på ansluten handelsplattform,
 • eller som Novoferm-kund,

när som helst invända mot bearbetning av personrelaterade uppgifter som berör dig och som sker baserat på art. 6 avs. 1 punkt f i GDPR (databearbetning baserad på intresseavvägning).

(2) Om du invänder kommer vi att sluta bearbeta dina personrelaterade uppgifter, detta såvida inte vi eller din avtalspartner kan påvisa tvingande och skyddsvärda orsaker till bearbetningen som överväger dina intresser, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen syftar till att implementera eller försvara juridiska anspråk eller utövandet av rättigheter.

(3) Invändningen kan ske fritt och riktas till vår adress som anges i avsnitt 1.
  
    

Webbtjänster för Novoferms datasekretesskoncept

 

Förfarandeförteckning i enlighet med art. 30 GDPR

 

1. Ansvarig instans i fråga om datasekretess (inkl. datasekretessrättsliga TMG-föreskrifter) är Novoferm GmbH

Jurisdiktion: Tingsrätten i Coesfeld, HRB 7771

Momsnummer: DE811152143

Verkställande direktör

Dipl.Ing. Rainer Schackmann, ordförande

Personuppgiftsansvarig:

Dipl.Ing. Dirk Gößling
 
Isselburger Str. 31
46459 Rees, TYSKLAND

Tel: (+49)02850-910-0

Fax: (+49)02850-910-646

 

Internet:                   

www.novoferm.com (Novoferm Group)

www.novoferm.de (Novoferm Tyskland)

 

för Novoferm-koncernens gemensamma webbplats bestående av

                         

www.novoferm.com

Internationellt övergripande webbplats med avseende på kundinformation > Vägvisare till de lokala distributörernas wepplatser i målstaterna

 

www.novoferm.de

Huvudsida för det europeiska dotterbolaget Novoferm GmbH. En portal kallad "Extranät" finns för ytterligare information riktad till registrerade användare inom de adresserade kundkretsarna arkitekter, hantverkare och säljare. I egenskap av ren B2B-plattform med ren informatiionsprofil är plattformen datasekretessrelevant endast med avseende på registrerade användares grunddata i den mån personrelaterade företagsuppgifter berörs enligt GDPR. Ifråga om ytterligare tjänster innehåller grundsidan en postnummergenerator och en garageportskonfigurator för den slutkund (även "konsument") som inte kan använda sidans övriga tjänster, nämligen anslutna tjänster från handelsplattformen NOVOSALES eller tjänster från B2B SAP-webbutiken för exporthandel. Samtliga sidans datasekretessrelevanta funktioner samt de tjänster sidan erbjuder beskrivs i datasekretessutlåtandet. Via generatorn erhåller användaren information om den Novoferm-distributionspartner som ansvarar för det postnummer som slutkunden tillhör. Via konfiguratorn får användaren möjlighet att vidarebefordra vald konfiguration (optisk såväl som teknisk) för den för honom/henne intressanta garageporten till för honom/henne lokalt (tilldelning beroende på angivet postnummer) ansvarig Novoferm-distributionspartner i syfte att erhålla ytterligare produktinformation eller ett konkret erbjudande. Användaren själv avgör förfrågans målinriktning och räckvidd. Användaren bestämmer också själv räckvidden för medgivandet till vidarebefordran och användning av användarens grund- och uppgiftsdata. För användarens medgivande måste "OptIn" väljas, förfrågningar utan medgivande vidarebefordras inte till leveranspartners samt registreras heller inte i leadsystemet för vidare databearbetning..

Nedan beskrivna leadsystem är Novoferm-koncernens mest centrala datasekretessrelevanta tjänst. De användarförfrågningar (s.k. leads) som ankommer via koncernens systemrelevanta webbplatser (se respektive uppgift där) registreras i systemet, sparas och vidarebefordras sedan till de distributionspartners som lyder under Novoferms datasekretessutlåtande för vidare önskad bearbetning (besvarande av användarens förfrågan) och kontrolleras där för korrekt, kompetent och punktligt svar. Åtgärdskorrespondens ända från till slutkund kan ske i enlighet med datasekretessen via registrerade Novoferm-distributionspartners via erbjudandefunktionen på handelsplattformen NOVOSALES. Avslutade leads raderas av Novoferm GmbH:s systemadministratör (användarens användar- och grunduppgifter). Novoferms representanter eller distributionspartners, samt representanternas distributionspartners i målstaterna, erhåller endast åtkomst om dessa bekräftar och godkänner datasekretessbestämmelserna för Novoferm GmbH samt systemtjänsternas användarvillkor (jfr. inloggningsrutin och användarvillkor för leadsystemet). Vid brott mot datasekretessbestämmelserna kommer representanten/distributionspartnern att exkluderas från vidare systemanvändning. Kontaktuppgifter för e-post till koncernansvarig för datasekretess (i nuläget Thorsten Werbeck) anges på samtliga webbsidor (samt även respektive tjänster och system), och kan enkelt och när som helst nås per dubbelklick på länken "Datasekretessutlåtande" i huvudbalken, samt via respektive hänvisning till användarens medgivandeförklaring gällande hämtning av data (hänvisningslänk till datasekretessutlåtande). Vi hänvisar uttryckligen till användarens rätt till att återkalla sitt medgivande, till korrigering, spärrning eller radering av dennes uppgifter, samt även till information om vilka uppgifter som sparats om honom/henne. Åtgärdsförloppet finns publicerat på webbplatsen som bilaga till datasekretessutlåtandet.

Webbplatsen www.tormatic.de/en inklusive dess B2B-handelsplattform Tormaticsales och den anslutna, som Novoferm Tormatic GmbH är juridiskt ansvarig för vad gäller dataskydd och telemedialagstiftning, men som hanteras på samma rättsliga grund, enligt samma regler och på grundval av samma dataskyddsbestämmelser, som ovan. Det fungerande ledande systemet som beskrivs ovan drivs av Novoferm GmbH som kontraktsdatabehandlare för koncernföretaget.

www.novofermalsal.com

www.novoferm.at

www.novoferm.dk

www.novoferm.cz

www.novoferm.gr

www.novofermindustrie.be

www.novoferm.it

www.novoferm.pl

www.novoferm.bg

 

 

Representanter på koncernwebbplats med leadsystem:

 

Spanien

Adress: Poligono Industrial de Guarnizo, 39611 Guarnizo-Cantabria, SPANIEN

ansvarig representant: Javier Perez Sanchez

utan specialfunktioner

Österrike

Adress: Roter Hof 1/1,2000 Stockerau, ÖSTERRIKE

Ansvarig representant:  Thomas Hage, Monther Khatib

För våra representanter i Österrike driver vi parallellt med B2B-handelsplattformen NOVOSALES även handelsplattformen NOVOSALES AUSTRIA. Samma datasekretess- och användarbestämmelser gäller som för användare av handelsplattformen Novosales

Danmark

Adresse: Fynsgade 1, 6520 Toftlund 

verantwortlicher Repräsentant: Anders Majland

ohne Besonderheiten

 

Tjeckien

Adress: Petrovice u Karvine 570, 73572 Petrovice u Karvine

Ansvarig representant: Pavel Nekola

utan specialfunktioner

Grekland

Adress: 19 Asklipiou str, 14572 Kryoneri, Aten

Ansvarig representant: Michalis Manousopoulos

utan specialfunktioner

Belgien Industrie

Adress: Boomsesteenweg 75, 2630 Aartselaar.

Ansvarig representant: Patrick Veiro

utan specialfunktioner

Italien

Adress: Via A.Volta 1, 35012 Camposampiero.

Ansvarig representant: Dr Mario Francescato

utan specialfunktioner

Polen

Adress: Ul.Sowia 13 F, 62-080 Tarnowo Podgome.

Ansvarig representant: Tomasz Chmielewski

utan specialfunktioner

Bulgarien

Adress: Quarter „Hadji Dimitar“ Vitinia 2 J Street 2 floor Office Novoferm, 1517 Sofia

Ansvarig representant: Ruslan Neychev

utan specialfunktioner

 

www.novoferm.fr

www.novoferm.ch

www.novoferm-romania.ro

www.novoferm.be

www.novoferm.nl

 

Representanter på koncernwebbplats utan leadsystem

 

Frankrike

Adress: Z.i. les Redoux, 44270 Machecoul.

Ansvarig representant: Michel Akoum

utan specialfunktioner

Schweiz

Adress: Höchmatt 3, 4616 Kappel (SO).

Ansvarig representant: Daniel Scheidegger, Monther Khatib

Vår representant i Schweiz har, baserat på en lokal juridisk prövning, kontrollerat och bekräftat att vårt datasekretessutlåtande motsvarar schweizisk lagstiftning gällande GDPR.

Rumänien

Adress: Soseaua Gherase 66-70, 23397 Bucarest.

Ansvarig representant: Mircea Bosincian

utan specialfunktioner

Belgien slutkunder

Mechelseweg 87, 1880 Kapelle O/D

Bos Representant: Willy Feryn

utan specialfunktioner

Nederländerna

Adress: Industrieweg 4, 6040 KB Roermond.

Ansvarig representant: Franz-Wilhelm Rieder, Eric te Riele

uten spesielle funksjoner

 

 

Representanter i Storbritannien med webbplatsen  www.novoferm.co.uk samt i Ungern www.novoferm.hu representeras oberoende av koncernen genom egenframställda, underhållna och drivna wepplatser under eget datasekretess- och telemedierättsligt ansvar.

Vårt datasekretessutlåtande och vår nyttjandebeskrivning gäller inte för dessa sidor.

 

2. Som koncernföreträdare i enlighet med art 37 avs. 2 GDPR för företagen

 

 • Novoferm GmbH, Isselburger Str. 31, 46459 Rees
 • Novoferm Vertriebs GmbH, Schüttensteiner Str. 26, 46419 Isselburg
 • Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH, Industriestr. 12, 74336 Brackenheim
 • Novoferm tormatic GmbH, Eisenhüttenweg 6, 44145 Dortmund
 • TST Tor System Technik GmbH, Willi-Bleicher-Str. 7, 52353 Düren

 

ansvarar:

  

Herr Thorsten Werbeck

Isselburger Str. 31, 46459 Rees

Email: thorsten.werbeck@novoferm.de

 

3. Användaruppgifterna för webbplatstjänsterna lagras och bearbets endast under den tidsperiod som användning pågår, och de raderas senast i samband med att sessionen avslutas. Användaruppgifter som hämtas frivilligt i samband med en förfrågan bearbetas och lagras uteslutande i det syfte som förfrågan gäller samt inom ramarna för medgivandet. De vidarebefordras också enbart till i informationen angiven distributionspartner i bearbetningssyfte och raderas när förfrågan har bearbetats färdigt. Grunduppgifterna för en registrering lagras så länge nyttjandeavtalet varar samt hämtas, lagras och raderas baserat på överenskomna användarvillkor. Vi hänvisar till datasekretesskonceptet gällande hantering av avtalsprocessuppgifter i operativ verksamhet.

 

4. Berörda personer utgörs av

 • primärt samtliga användare av våra webbsidor på beskriven webbplats

 • därefter intressenter rörande våra produkter och vårt tjänsteutbud

 • därefter intressenter med förfrågningar, vars grunddata vidarebefordras till lokalt ansvariga (se ovan) representanter eller distributionspartners i bearbetningssyfte samt sparas i leadsystemet i syfte att kunna kontrollera bearbetningen

 • därefter potentiella och faktiska kunder vars uppgifter bearbetas av registrerade användare (representanter och distributionspartners) i våra nätbutikers erbjudandefunktion i syfte att bearbeta deras förfrågningar, offertinbjudan eller vidare avtalsförvaltning (följdbeställning, garantiärenden osv.). För en viss representant eller distributionspartner sparas affärstransaktioner i 6 (sex) år. I egenskap av kundens avtalsparner ansvarar dessa själva för datasekretessen utanför vår intressesfär (leadsystem, handelsplattformar).

 

5. Den bearbetade datatypen är

  

 • primärt de i datasekretessförklaringen i detalj angivna och anonymiserade användaruppgifterna för statistiska syften samt i syfte att optimera användarvänligheten i vår onlinenärvaro

 • Vid kontakt: Den grundinformation som användaren anger i respektive inmatningsruta, vilka är anpassade till respektive användarförfrågas syfte och utöver för bearbetning erforderliga och med asterisk (*) markerade kontaktuppgifter (adressuppgifter) även innehåller kompletterande frivilliga uppgiftsfält i syfte att ge en bekvämare eller mer direkt kontakt (telefonuppgifter), samt fritextfält för begränsade textmeddelanden. Utöver information om bearbetning eller inskränkning av medgivandeförklaringen kan användaren även överföra åtgärdsinformation rörande innehållet i förfrågan.

 • Vid användning av postnummersökning krävs endast temporär inmatning av valfritt postnummer - en personlig koppling till användaren skapas ej.

 • Vid användning av konfiguratorn kommer användarens datauppsättning endast att lagras på dennes uttryckliga önskan samt med dennes uttryckliga godkännande ("OptIn") överföras till för dennes lokalt ansvarige distributionspartner. Även i detta syfte måste användaren ange grunduppgifterna för kontaktförfrågan för att förfrågan gällande användarens konfiguration ska kunna bearbetas. Grunddatan används för att hämta och lagra tekniska och optiska uppgifter om användarens konfiguration.

 • Vid registrering och ingående av nyttjandeavtal kommer samtliga erforderliga grunduppgifter som krävs för avtalsbearbetning och säker identifiering av avtalspartnern att hämtas. För användning av B2B-plattformarna (extranät, handelsplattformar, nätbutik, leadsystem) krävs ytterligare grunduppgifter om användaren i syfte att verifiera företagsstatusen i enlighet med § 13 BGB samt grunduppgifter för representationsberättigad person. För användning av erbjudandefunktionerna på handelsplattformarna samt användning av leadsystemsfunktionerna kommer ytterligare information om ansvarig person i fråga om datasekretess (åtkomstkontroll) att hämtas (t.ex. anpassade e-postadresser och säkra lösenord).

 • Vid bearbetning av leads kommer under vissa omständigheter individuella och ytterligare åtgärdsuppgifter som krävs för bearbetning av respektive förfrågan att hämtas, sammanfogas med uppgifterna i förfrågan och sedan bearbetas. Dessa kan bestå av följdfrågor gällande lämpligheten hos vald Novoferm-produkt eller konkret monteringssituation (t.ex. garageporten) på tomten eller i användarens byggnad.

 

6. Möjliga mottagare av uppgifterna är

 • De målpartners som har angetts för dataöverföringen i medgivandeförklaringen (representanter eller distributionspartners till Novoferm GmbH, t.ex. Novoferm Vertriebs GmbH för B2B-marknaden i Tyskland, respektive lokalt ansvarig distributionspartner eller (för frågor från utlandet i Europa) respektive representant i målstaten för användarens förfrågan).
 • egna medarbetare som avkrävts sekretesslöfte gällande Novoferms datasektretessorganisation och datasekretessutlåtande, i synnerhet i sina roller som systemadministratörer och bearbetare av jobbdata.
 • våra bearbetare av jobbdata (värdtjänst- och tjänsteoperatörer), vilka i avtal belagts med sekretessplikt samt lyder under europeisk datasekretessnivå, enligt beskrivet i datasekretessutlåtandet.

     

7. Databearbetning utanför GDPR:s omedelbara omfattning sker endast för våra schweiziska användare baserat på schweizisk datasekretesslagstiftning.  Vi säkerställer även för våra schweiziska användare en datasekretessnivå som åtminstone uppfyller europeisk datasekretessnivå.

  

8. Radering av icke-processrelaterade användardata sker senast omedelbart efter det att användingen har avslutats. Uppgifter som berör en förfrågan raderas när bearbetningen av förfrågan har avslutats, detta i den mån dessa uppgifter inte ska lagras permanent på grund av en påföljande affärstransaktion och raderas först baserat på raderingskonceptet för avtalsuppgifter (se ovan).

 

9. Skyddsnivå och säkerhetsåtgärder (art 32 GDPR)

Vi betraktar den skyddsnivå för adressuppgifter som vanligtvis föreligger i offentliga register som relativt låg. Enskilda kontaktuppgifter, i synnerhet transaktionsdata gällande konkreta installationsbegäranden ser vi som vitala, eftersom obehörig dataåtkomst med kriminell avsikt i kombination med adressuppgifter i värsta fall kan medföra att slutsatser kan dras gällande även tillfälligt lägre byggnadssäkerhet i samband med arbeten på dörrar, portar och andra byggnadssäkringar som berör användaren. Risker för dataförlust skulle å sin sida vara oproblematiska - även konkreta användarförfrågningar kan utan problem återställas med hjälp av tjänsten funktioner utan att detta förorsakar användaren några större olägenheter.
 

Redan en förfrågan gällande avtalsinitiering med konkreta användaruppgifter gällande kontaktformulär eller konfigurator överförs med). 
  

Våra systemadministratörer säkerställer att överförda uppgifter uteslutande tilldelas konkret lead och därmed den konkreta användarförfrågan. Leadsystemets säkerhetsfunktioner säkerställer att användarens datauppsättning uteslutande läses upp samt kan bearbetas av användarens lokalt ansvarige representant och dennes distributionspartner. (t.ex. användarförfrågan från Tyskland > åtkomst via Novoferm Vertriebs GmbH, användarförfrågan från Nürnberg > utökad åtkomst genom i Nürnberg aktiv distributionspartner som lägger fram avtalsarbjudandet gällande leverans av garageport eller inbyggnation av brandskyddsdörrarna).

 

Samtliga systemåtkomster har anpassats och lösenordsskyddats och används endast av personer som per avtal ålagts att innehålla Novoferms GmbH:s datasekretessbestämmelser samt att implementera den europeiska datasekretessnivån (se kompletterande schweizisk nivå ovan) i den egna arbetsorganisationen.

  

DSystemens tillgänglighet och tålighet säkerställs genom fysiska och tekniska skyddsåtgärder (brandvägg, säkra servrar o datacentraler, system för säkerhetskoiering osv. av toppmodernt snitt), enlig beskrivet i det allmänna datasekretesskonceptet.

  

Återställandet av systemdata säkerställs enligt beskrivet i det allmänna återställningskonceptet.

  

Kontroll, bedömning och utvärdering av skyddsåtgärdernas effekt säkerställs genom vår koncernansvarige för datasekretess och dennes PBE-koncept.

  

Isselburg  i maj 2018

 

Thorsten Werbeck

 

 

Datasekretessanvisningar för onlinemöten, telefonkonferenser och webbseminarier via Microsoft Teams - Novoferm GmbH

Nedan vill vi göra dig uppmärksam på bearbetningen av personuppgifter i samband med användning av "Microsoft Teams" samt "Office 365-tjänster".

Bearbetningens syfte

Vi använder verktyget "Microsoft Teams" samt ytterligare "Office 365-molntjänster" i syfte att kunna genomföra telefonkonferenser, onlinemöten, videomöten och/eller webbseminarier, samt även onlineutbildningar (hädanefter: "onlinemöten"). "Microsoft Teams" och "Office 365" är en tjänst från Microsoft Corp., med säte i USA.

Datasekretessinformation för Microsoft Office 365 finns här: https://news.microsoft.com/de-de/datenschutz-und-sicherheit-in-microsoft-teams-nutzer/

 

Ansvarig part

Ansvarig part för databearbetning som direkt berör genomförandet av "onlinemäten" är Novoferm GmbH.

Tips:
Användningen av "Microsoft" vilar på användningen av respektive Office 365-tjänst. För "Teams" krävs detta endast för att hämta appen. För vidare "Office 365"-tjänster krävs en ytterligare inloggning samt användning av onlineappar i webbläsaren.
För Microsoft Teams kan du delta i konferenserna "Länk" i appen, den inbyggda kalendern i "Teams" eller i respektive chattar eller "Teams-kanaler".

Om du inte kan eller vill använda "Teams"-appen så finns grundfunktionerna att tillgå även via en webbläsarversion, som även den finns på Microsofts webbplats (http://www.Office.com).
  

Vilka uppgifter bearbetas?

Olika datatyper bearbetas när du använder "Teams" eller "Office 365". I samband med detta vilar dataomfånget även på de datainställningar du gör före samt i samband med ditt deltagande i ett "onlinemöte". Följande personrelaterade uppgifter är föremål för bearbetning:

Information om användaren:
Förnamn, efternamn, telefon (valfritt), e-postadress, lösenord (om "Single-Sign-On" inte används), profilbild (valfritt), avdelning (valfritt)

Online-metadata:
Tema, beskrivning (valfritt), deltagarnas IP-adresser, information om enheter/maskinvara

Vid inspelning (tillval):
MP4-fil för samtliga ljud-, video- och presentationsinspelningar, M4A-fil för alla ljudinspelningar, textfil med chatten från onlinemötet.

Vid  uppringning via telefon:
Information om in- och utgående nummer, landsnamn, start- och sluttid. Vid behov kan ytterligare anslutningsdata som t.ex. enhetens IP-adress sparas.

Ljud-, video- och textdata:
I samband med ett "onlinemöte" har du vid behov möjlighet att använda funktionerna för chatt, frågeställning och enkät samt ytterligare funktioner för att ladda filer upp/ned, exempelvis ljud-, bild-, video- och Officefiler. De uppgifter du tillhandahåller bearbetas i syfte att kunna visas i samband med "onlinemöten", göras tillgängliga för andra deltagare under eller efter mötet, samt vid behov protokollföras.
I syfte att möjliggöra uppspelning av video och ljud kommer under mötet data från din enhets mikrofon samt ev. videokamera att bearbetas. Du kan när som helst själv stänga av eller tysta kamera/mikrofon via apparna "Zoom" eller "Teams".
För att kunna delta i ett "onlinemöte" eller beträda "mötesrummet" måste du åtminstone ange information om ditt namn.

Exchange Online:
Efternamn, förnamn samt den e-postadress som Novoferm behöver för att logga in på Office 365-tjänsterna, samt de e-postmeddelanden som överförs och bearbetas med hjälp av denna tjänst. E-postmeddelandena bearbetas elektroniskt (lagras) endast i den mån detta krävs för att tillhandahålla och spara e-postmeddelandena så att användaren kan bearbeta dem.

SharePoint, OneDrive och andra Office 365-molntjänster:
Lagring av de uppgifter som användaren själv sparar i dessa tjänster, samt endast för av användaren bestämd vidare bearbetning eller spridning.
 

Bearbetningens omfattning

Vi använder "Microsoft Teams" i syfte att kunna genomföra "onlinemöten", samt "Office 365" för att kunna ställa ytterligare molntjänster från Microsoft till förfogande, exempelvis OneDrive, Office Online, e-post och SharePoint samt Microsoft Stream.

Om vi vill spela in "onlinemöten" kommer vi att meddela detta transparent och i förväg, samt - om så krävs - be dig om ditt medgivande. Den faktisk inspelningen kommer dessutom att meddelas dig i "Microsoft Teams-appen".

Vi kommer att protokollföra chattinnehållet om detta krävs i syfte att protokollföra händelser i samband med ett onlinemöte. Detta är emellertid vanligtvis inte fallet.
I samband med webbseminarier kan vi i inspelnings- och efterbearbetningssyfte också komma att bearbeta de frågor som webbseminariedeltagare ställer.
Om du är registrerad "Microsoft"-anändare eller deltar som gäst i en konferens kan rapporter rörande "onlinemöten" (mötesmetadata, information om telefonuppringning, frågor och svar i webbseminarier, enkätfunktioner i webbseminarier) sparas i Teams fram tills mötet eller respektive åtgärd avslutas (plus en månad därefter).

Automatiserat beslutsfattande ifråga om Art. 22 GDPR används ej.
  

Juridiska grunder för databearbetning

I den mån personrelaterade uppgifter bearbetas av Novoferm GmbH:s personal utgöra § 26 BDSG juridisk grund för databearbetningen. Om, i samband med användning av "Teams" eller Office 365, personrelaterade uppgifter inte krävs för motivering, genomförande eller slutförande av anställningsformen men samtidigt utgör en vital beståndsdel i samband med användningen av "Teams" eller Office 365, utgör art. 6 par. 1 punkt f) GDPR juridisk grund för databearbetningen. I dessa fall består vårt intresse i ett effektivt genomförande av "onlinemöten" och utbildningsinsatser online, samt även tillhandahållande av molntjänster från Microsoft med syfte att främja utbildningsåtgärder och mötesdeltagarnas kommunikation.

Utöver detta är den rättsliga grunden för databearbetningen vid genomförande av "onlinemöten" art. 6 par. 1 punkt b) GDPR, i den mån mötena genomförs inom ramarna för avtalsförhållanden.
Om inga avtalsvillkor föreligger utgörs den rättsliga grunden art. 6 par. 1 punkt. f) GDPR. Också här består vårt intresse i ett effektivt genomförande av "onlinemöten".
  

Mottagande/vidarebefordran av uppgifter

Personrelaterade uppgifter som bearbetas i samband deltagande i "onlinemöten" i "Teams" samt i tillhandahållna Office 365-tjänster från NovoFerm GmbH kommer som regel inte att vidarebefordras till tredje part, detta såvida uppgifterna inte är avsedda just att vidarebefordras. Notera att innehåll från "onlinemöten" - precis som vid personliga möten - ofta tjänar till att kommunicera information med kunder, intressenter eller tredje part, och därmed är avsedda för vidarebefordran.

Övriga mottagare: Leverantören av "Teams" erhåller information om ovannämnda uppgifter i den mån detta avses inom ramarna för vårt avtal om orderhantering med Microsoft.
  

Databearbetning utanför EU

"MS Teams" samt "Office 365" är tjänster som tillhandahålles från leverantörer i USA. Bearbetning av personrelaterade uppgifter sker därmed i tredje land. Vi har slutit ett avtal om orderhantering som motsvarar kraven i art. 28 GDPR.
En adekvat datasekretessnivå säkerställs för det första genom certifieringen "Privacy Shield" från Microsoft Corporation, men för det andra även genom ingåendet av de s.k. EU-standardavtalsklausulerna.
  

Personuppgiftsansvarig

Vi har utsett en personuppgiftsansvarig.
Du når honom på följande sätt:
Thorsten Werbeck, E-Mail: Datenschutz@Novoferm.de, Tel.: 02850-910-0
  

Dina rättigheter som berörd

Du äger rätt till information om de personuppgifter som rör dig. Du kan alltid kontakta oss i informationssyfte.
Vid informationsförfrågan som inte sker skriftligen ber vi om förståelse för att vi kan komma att efterfråga belägg för att du är den person du utger dig för att vara.
Du har vidare rätt till korrigering, radering eller begränsning av bearbetningen, i den mån du är juridiskt berättigad att göra detta.

Du har slutligen rätt att invända mot bearbetningen inom ramarna för den juridiska grunden.
 
En rätt till dataöverföring består också inom ramarna för datasekretessrättsliga föreskrifter.
  

Radering av uppgifter

Vi raderar personrelaterade uppgifter om inget krav på ytterligare lagring föreligger. Ett krav består i synnerhet när uppgifterna fortsatt krävs i syfte att kunna uppfylla avtalsåtaganden samt vid behov kunna kontrollera och säkra garantianspråk. Vid rättsliga lagringsskyldigheter sker radering först efter det att respektive lagringsskyldighet har löpt ut.
 

Rätt till klagomål hos tillsynsmyndighet

Du äger rätt att invända mot vår bearbetning av personrelaterade uppgifter hos en tillsynsmyndighet.
 

Ändringar i detta datasekretessutlåtande

Vi uppdaterar våra datasekretessutlåtanden i samband med ändringar i databearbetningen eller vid sådana händelser som gör detta nödvändigt. Respektive aktuell version finns på denna webbsida.
 
  

Version: Juni 2021