MONTERINGSMETODER

Vinkelprofil a = minst 100 mm

AX/AZ – ERSÄTTNINGSLÖSNING FÖR SVETSNING

Med denna metod är bryggan försedd med en platt ram av stål. Denna svetsas fast i stålprofilen som sitter i hallgolvet.

Det här alternativet lämpar sig bäst för ersättningsbryggor där den gamla bryggans ram kan sitta kvar.

I de flesta fall kan ett byte ske inom loppet av en dag.

Vinkelprofil enligt monteringsritning

BX/BZ – FÖRTILLVERKAD RAM FÖR SVETSNING

Bryggan är försedd med en vinkelram, vars ben förs in i den förtillverkade ramen där den sedan svetsas fast. Den här förtillverkade ramen består av en vinkel med ovanpåliggande plattstänger i stål som förs in i basplåten före gjutning.

Den förtillverkade ramen kan som tillval levereras av Novoferm för installation på plats. Detta alternativ är att föredra om du vill kunna slutföra hallgolvet utan bryggan.

Bryggan kan sedan levereras och installeras vid en annan tidpunkt.

a = 100 mm
b = 150 mm

CX/CZ – BRYGGRAM FÖR BETONGGJUTNING

Denna variant har golvankare som är fastsvetsade i lastkajens betongstänger i stål. Dessa gjuts sedan i betong.

För detta alternativ är gjuthöjden max. 110 mm.

Fördelen med alternativet är att gropen är enkel att göra. Dessutom kan hallgolvet slutföras helt fram till cirkelspåret.

a = 100 till 250 mm (djupet av betongen)

DX/DZ – BRYGGRAM FÖR HÖGRE BETONGGJUTNING

Den här modellen är väldigt lik den tidigare beskrivna CX/CZ-metoden, den enda skillnaden är den högre gjuthöjden. Denna högre ram levereras med skruvdomkrafter på sidor och bakkant.

Med denna variant kan du täcka golvkonstruktioner på 100-250 mm.

Den här metoden används ofta vid stora mängder och för färdiga betongdelar.

EX/EZ – LÅDMODELL FÖR BETONGGJUTNING

I detta alternativ är lastbryggan utformad som en låda stängd på tre sidor. Lådan fästs i golvet, ansluts med armeringsjärnen och fungerar sedan som form.

Det här är en enkel metod, och bryggan levereras i ett tidigt byggstadium. Detta gör bygget av en grop överflödiga, vilket sparar en mängd arbete.

På grund av sin enkelhet används den här metoden ofta när bryggor ska uppgraderas i befintliga byggnader och färdiggjutna golv.

Vinkelprofil a = 50 mm, s = 5 mm

FX/FZ – Brückenrahmen als Standmodell

Med denna modell svetsas bryggan fast i stålprofilerna som sitter i den främre delen av gropens golv. Bryggan lutar mot gropens golv och/eller mot en väggpelare i den bakre delen om du har en ställbar brygga.

Vi rekommenderar här att du installerar tresidiga skyddsprofiler längs gropens kanter.

Den här varianten används ofta för ersättningsbryggor som inte går att justera.