MEKANISKA LASTBRYGGOR

NovoDock L150 och L100 kan styras enkelt med en spak. Båda lastbryggorna monteras mot en lastkaj.

NOVODOCK L 150
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

fixerad eller skjutbar i sidled

kompenserar för mindre till medelstora höjdskillnader mellan fordon och lastkaj

kan användas utomhus och inomhus

förzinkad som standard

enkel användning

60 kN dynamisk bärkraft

NOVODOCK L 100
ÖVERBLICK ÖVER DINA FÖRDELAR

möjliggör lastning i små utrymmen

låg ljudnivå

mycket enkel användning

olika installationsmetoder

60 kN dynamisk bärkraft

robust påkörningsskydd

MODELLER!