KONTROLLENHETER OCH TILLBEHÖR FÖR SNABBRULLPORTAR

REGLAGEALTERNATIV

Alla vanliga driftstyper kan anslutas till Novoferms styrenheter. Här visas ett litet urval av de många möjligheterna. SpeedRoller-reglagen kan programmeras på många olika sätt beroende på vald version. Till exempel kan hastigheten, öppningstiden, halvhöjdstoppet osv. ställas in efter dina önskemål. Styrning av trafikljus, lås och många andra alternativ är möjliga. En annan mycket viktig aspekt är säkerheten.

Det finns många säkerhetsfunktioner som gör att din SpeedRoller fungerar så effektivt och säkert som möjligt i just din situation. Vill du diskutera vilka alternativ som passar bäst för din situation?

Kontakta någon av våra säljare eller distributörer i ditt område.

STYRENHETER

Alla Novoferm-reglage är utrustade med uppoch stoppfunktion som kan ställas in på flera sätt som standard. Alla driftsalternativ som visas på nästa sida kan anslutas.

Det finns också ett stort antal alternativ för utbyggnad och säkerhet.

Novoferm-portar är lämpliga för nästan alla situationer.

Übersicht Steuerungsmöglichkeiten

T100R

TS971 / TS981

T100R FU

T100R FU, 3 kW

SPECIFIKATIONER FÖR STYRENHETER
 

Specifikationer för Syrenheter

T100RT100R FU
1,5 kW
T100R FU
3 kW
TS971 /
TS981
 Version Plastkåpa [IP54] 219 x 256 x 117 mm ●   
 Plastkåpa [IP54] med förlängning 219 x 550 x 117 mm ●  
 Plastkåpa [IP65] 155 x 380 x 80 mm    ●
 Stålkåpa [IP54] 300 x 600 x 160 mm   ● 
 
 Anslutning LNPE~230 V/50 Hz/16 AT ± 10 %, 3-polig CEE-kontakt   
  3N~400 V/50 Hz/16 A ± 10 %, 5-polig CEE-kontakt ●  ● ●
  DES pulsgeneratoranslutning ● ● ● ●
  Två extra spänningsfria reläer ● ● ● ●
 
 Drift Tryckknappar (membranomkopplare) öppna-stopp-stäng ● ● ● ●
 Externa tryckknappar (öppna-stopp-stäng eller timer)) ◊ ◊ ◊ ◊
 Fjärrkontroll typ Keeloq/Multibit (inbyggd) ◊ ◊ ◊ ◊
 ClearWave Reglagepanel, styr utan beröring ◊ ◊ ◊ ◊
 Nyckelbrytare Du bestämmer vem som får passera ◊ ◊ ◊ ◊
 Dragbrytare Kan manövreras till fots eller från en gaffeltruck ◊ ◊ ◊ ◊
     
 Detektor i induktionsslinga 2 kanaler (separata) ◊ ◊ ◊ ◊
 IXIO S infraröd för inomhusbruk upp till H = 3,5 m ◊ ◊ ◊ ◊
 IXIO D Infraröd och rörelsedetektor upp till H = 3,5 m ◊ ◊ ◊ ◊
 Radar Rörelsedetektor för inomhus och utomhus upp till H = 6 m ◊ ◊ ◊ ◊
 Condor Infraröd och rörelsedetektor för inomhus/utomhus upp till H = 6 m ◊ ◊ ◊ ◊
 
 Säkerhet Säkerhetsljusridå Skyddar hela portöppningen upp till H = 2,5 m
 Säkerhetsfotocell Skyddar passagen i knähöjd ◊ ◊ ◊ ◊
 Ixio D Infraröd och rörelsedetektor upp till H = 3,5 m ◊ ◊ ◊ ◊
 Condor Infraröd och rörelsedetektor för inomhus/utomhus upp till H = 6 m ◊ ◊ ◊ ◊
 Trafikljus Röd/grön (förlängning A800) ◊ ◊ ◊ ◊
 Blinkande lampa ◊ ◊ ◊ ◊
 Indikator för portläge ◊ ◊ ◊ ◊
 Ljudsignal vid stängning (tillval) ◊ ◊ ◊ ◊
 
 Extrautrustning 3 spänningsfria reläer ◊ ◊ ◊ 
 Tvåvägsblockeringsfunktion ◊ ◊ ◊ ◊
 Förreglingskontroll   - / ◊
 Uttag för induktionsslingdetektor (fördragen) ● ● ● ●
 Monteringsprofil 2 × 70 mm   ● 
 
 Reglage
 SpeedRoller
 Prime ● ◊  
 Prime-XF  ●  
 Strong-E ● ◊  
 Strong-FV ● ◊  
 Strong ● ◊  
 NovoZip  ◊  ●
 NovoSpeed Thermo    ●
 Strong Outdoor   ● 
 NovoFold    ●
 
 ● = standard      ◊ = tilval

TILLBEHÖR OCH KONTROLLENHETER