Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltor
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Thermo 40 mm
Industrie-Sektionaltore mit Fenster
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Novolux 60 mm
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Feuerwehr
Industrie-Sektionaltore in dunkelrot

SKENOR OCH BESLAGSYSTEM

MODULÄR MONTERINGSKOMFORT AV HÖGSTA KVALITET

Skensystemen från Novoferm är byggda som moduler och sätts ihop så mycket det går i förhand. Skensystemen passar för både Thermo- och NovoLux-portar, samt för Novolux XL.

Certifierad kvalitet och hållbarhet står i centrum vid utveckling och montering av skensystem och fjäderaggregat.

Returfjäder
Den robusta fjädringskonstruktionen säkerställer att porten sänks så snart den får en signal att göra så. Längden på returfjädern är beroende på portens konfiguration.

Golvplatta
Golvplattan säkerställer att skenan ansluts till golvet på ett korrekt sätt. Golvplattan och avståndsprofilen säkerställer tillsammans att avståndet mellan spårskenorna är rätt.

M8-bultar
Vi använder alltid M8-bultar där plåtsektioner och skenprofiler skruvas ihop. Tillsammans med de noga förmonterade komponenterna innebär detta att monteringstiden är mycket kort.

Bärvajer
Då skensystemen och beslagen har en modulär konstruktion, kan vi alltid ställa in rätt position för bärvajern i förhållande till de vertikala skenorna. Detta resulterar i optimal säkerhet och tillförlitlighet.

Säkra löpskenor
Med säkra löpskenor garanteras att löphjulen inte spårar ur. Som ytterligare säkerhetsåtgärd är vajern säkert inkapslad i skenorna.