Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltor
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Thermo 40 mm
Industrie-Sektionaltore mit Fenster
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Novolux 60 mm
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Feuerwehr
Industrie-Sektionaltore in dunkelrot

GÅNG- OCH SIDODÖRR 40 / 60 MM

AVSKILLD PASSAGE FÖR PERSONER OCH GODS

Industrie-Sektionaltore

 
Du kan integrera en gångdörr i din NovoLux- eller Termo-port från Novoferm. Vi rekommenderar dock att hålla person- och godstrafik åtskilda, om så är möjligt. Den optimala lösningen är att ha en fast gångdörr i fasaden, skild från portöppningen eller en fast gångdörr intill porten. En gångdörr kan också byggas in i en takskjutport, men de kan påverka portens stabilitet.

Den medför också begränsningar vad beträffar portens bredd, höjd och tröskelhöjd och därmed uppfyller porten kanske inte gällande standarder och krav på en nödutgång. Rådfråga de lokala myndigheterna så att du kan vara säker på att du väljer rätt gångdörr.

Skilda ingångar för fotgängare och gods.

Skilda ingångar för fotgängare och gods, men i samma portstruktur.

Gångdörr för persontrafik som är inbyggd i en takskjutport för godstrafik.

VARIANTER, TILLVAL OCH TILLBEHÖR